Pašvaldību atklātības indekss 2023

Pēc atkārtota izvērtējuma veikšanas biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē jaunāko pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējumu “Pašvaldību atklātības indekss 2023”. Izvērtējums tiek publicēts jau trešo gadu pēc kārtas, ļaujot sekot līdzi tam, vai pašvaldības veicina savu atklātību konkrētās jomās un kādas ir vadošās tendences, labās un sliktās prakses piemēri. 

2023. gada vasarā ir pagājuši jau divi gadi kopš administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā pašvaldībām bija jāpiedzīvo būtiskas pārmaiņas, lai izveidotu veiksmīgu sadarbību ne tikai pārvaldes struktūru un amatpersonu līmenī, bet arī veidotu saikni ar iedzīvotājiem. Pašvaldību atklātības palielināšanos turpina motivēt gan ārējo faktori, kā nacionāla līmeņa normatīvie tiesību akti, gan iekšēji faktori, kas saistāmi ar pašvaldību pašiniciatīvu un spēju mobilizēt resursus, lai padarītu informāciju pieejamāku ikvienam iedzīvotājam un veidotu kopējo vidi pašvaldībā atklātāku un atvērtāku.

Indeksu veido 40 indikatori, kas iedalīti 8 jomās:  

 • politika un lēmumu pieņemšana, 
 • organizatoriskā struktūra un administrācija, 
 • finanses un publisko līdzekļu lietojums, 
 • sabiedrības līdzdalības mehānismi, 
 • korupcijas apkarošana un ētika, 
 • publiskie iepirkumi, 
 • pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumtiesības un finanses,
 • un subjektīvais lietotājdraudzīgums.

Galvenās atziņas

 • Rezultāti joprojām liecina, ka pašvaldības izmērs ir būtisks, bet nav noteicošs faktors pašvaldību atklātības veicināšanā, ņemot vērā, ka Ādažu, Ropažu un Preiļu, Cēsu novada pašvaldības uzrādījušas nozīmīgu punktu pieaugumu, tāpat kā, piemēram, Rīgas.
 • Mājaslapu pilnveidošana lielākajā daļā gadījumu notikusi pakāpeniski, bet izvērtējumu salīdzinājums kopumā norāda uz izaugsmi cisās vērtētajās jomās.​
 • Sabiedrības izpratne par atklātības nozīmi pārvaldes procesos un arī pašvaldību darbā pakāpeniski palielinās. Redzams, ka sabiedrības līdzdalības jomā pašvaldības ir kļuvušas atklātākas, taču informācija par sūdzību iesniegšanu pašvaldībai, kā arī trauksmes celšanas mehānisma plašāks raksturojums joprojām bieži iztrūkst. Tas traucē veidot dialogu starp sabiedrību un pašvaldību un var būt viens no faktoriem, kas neļauj celt uzticības līmeni amatpersonām.
 • Pašvaldībām ir tendence aprobežoties tikai ar normatīvajos tiesību aktos noteikto prasību izpildi, neizrādot pašiniciatīvu un liekot šaubīties par to izpratni par atklātības nozīmi. Atsevišķas pašvaldības neizpilda arī tiesību aktos noteiktās prasības pilnā apmērā.
 • Standartizētās pašvaldību mājaslapas, lielākoties nodrošina labus risinājumus informācijas pieejamības nodrošināšanai, kas atspoguļojas arī kopējā rezultāta pieaugumā. Vienlaikus būtiski neaizmirst, ka atsevišķas pašvaldības turpina piedāvāt radošus un unikālus risinājumus, neizmantojot standartizēto mājaslapas formu.

Rekomendācijas

 • Pašvaldībām lielāka ievērība jāpievērš to tēmu atspoguļojumam, kas saistītas ar negodprātīgas rīcības, ētikas pārkāpumu, prettiesisku darbību, tostarp korupcijas riskiem. Neaktualizējot attiecīgos jautājumus var ciest gan pašvaldības darbinieki, gan privātais sektors un plašāka sabiedrība.
 • Pilsoniskā aktivitāte ir nozīmīga, lai motivētu pašvaldības rīkoties. Svarīgi izmantot jau esošos līdzdalības instrumentus, kā arī aktualizēt problēmas un mājaslapas trūkumus, kas traucē iedzīvotājam veidot dialogu ar pašvaldību.
 • Tehniskie risinājumi bieži nosaka to, vai mājaslapas apmeklētājs atrod nepieciešamo informāciju, tātad informācijas pieejamību, tādēļ pārskatāms mājaslapas izkārtojums, atbilstoši nosaukumi sadaļām un dokumentiem, lapas kartes izveide ir pamats, pie kā jāpieturas ikvienai pašvaldībai. Būtiski rīkoties, lai padarītu mājaslapu pieejamu un izportamu dažādām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa, veselības stāvokļa un citiem faktoriem. Piemēram, sliktā prakse ir ievietot mājaslapā tikai dokumentu vai saiti uz normatīvo tiesību aktu bez skaidrojuma vai informācijas pārstāsta viegli uztveramā valodā un formā.
 • Kopumā pašvaldībām rekomendējam pilnveidot izpratni par atklātības nozīmi un veidiem, kā to palielināt. Tas var notikt fokusgrupu un semināru formātā, kā arī caur ekspertu un iedzīvotāju iesaisti.

Tiešsaistes prezentācijas ieraksts pieejams šeit.

Aicinām pašvaldības lasīt pilno izvērtējumu šeit, lai ne tikai izprastu aktuālo situāciju un dažādos risinājumus atklātības veicināšanai, bet arī iepazītos ar praktiskām rekomendācijām turpmākajai mājaslapu pilnveidei.

Iepriekšējo gadu izvērtējumi un vadlīnijas pieejamas šeit.

Delnas kontakti