Delna prezentē Pašvaldību atklātības indeksu un aicina pašvaldības būt atklātākām

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir publicējusi “Pašvaldību atklātības indeksu”, kas novērtē Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses. Pētījumu izstrādāja Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļa un Delna – TI Latvijas nodaļa. Norvēģijā novērtētas 10 pašvaldību, Latvijā – 41 pašvaldības mājaslapas, lai noteiktu pašvaldību informācijas atklātības apjomu.

Pašvaldību rīcībā ir ievērojami budžeta līdzekļi, no kuriem nozīmīga daļa tiek tērēta publiskajos iepirkumos. Un šī ir joma, kurā saduras privātā un publiskā sektora intereses, kas rada risku korupcijai, interešu konfliktam u.c. Lai veicinātu pašvaldību atklātību, Delna 2020. gadā uzsāka iniciatīvu “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem”. Iniciatīvas īstenošanā Delna (Transparency International Latvijas nodaļa) sadarbojas ar TI Norvēģijas nodaļu.

2021. gada 30. novembrī notika “Pašvaldību atklātības indeksa” prezentācijas pasākums. Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Odegors (Kristian Ødegaard) pasākuma ievadā uzsvēra Norvēģijas un Latvijas sadarbības nozīmi korupcijas mazināšanā un atklātības veicināšanā.

Delnas direktore Inese Tauriņa norādīja: “Globālā Covid–19 pandēmija skar visu līmeņu valdības, pašvaldības un arī uzņēmējdarbības sektoru. Pašvaldību atklātība, īpaši sadarbībā ar privāto sektoru un iedzīvotājiem, ir un būs ļoti svarīga, lai veiksmīgi pārdzīvotu pandēmiju un vēl svarīgāk – atveseļotos. Tādēļ šī ir iespēja pašvaldībām jau tagad veidot daudz atklātāku vidi sadarbībai ar uzņēmējiem, balstoties uz godprātīgas pašvaldības darbības un uzņēmējdarbības praksi.”

Delnas pētnieks Olafs Grigus, iepazīstinot ar pētījuma rezultātiem un pašvaldību indeksa rādītājiem atzīmēja, ka pašvaldību mājaslapas, lai arī iekļauj informāciju, kas interesētu iedzīvotājus, tomēr nereti tās nav lietotājam ērtas un informācija nav pilnīga. TI Norvēģijas nodaļas padomnieks Tors Dolviks (Tor Dølvik) norādīja, ka atsevišķos rādītājos Latvijai ir labāki rezultāti kā Norvēģijā, piemēram, Latvijā pašvaldības publicē vairāk informāciju par publiskajiem iepirkumiem un pašvaldību uzņēmumiem.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča uzsvēra, ka ļoti vērtīgi, ka šāds pētījums ir veikts, un mudina turpināt darbu pašvaldību atklātības vērtēšanā, jo šāda informācija pašvaldībām ir noderīga uzņēmēju piesaistei, sadarbības un līdzdalības veicināšanai. Norvēģijas pašvaldību Ētikas komitejas priekšsēdētāja Tora Oslanda (Tora Aasland) atzīmēja, ka šis pētījums ir iedvesmas avots pašvaldībām uzlabot savu sniegumu – kā sniegt informāciju iedzīvotājiem, sagatavot informāciju un uzlabot savu sniegumu, lai uzlabotu atklātību.

Pašvaldību atklātības indeksu sk. šeit –>

Video ierakstu no pasākuma sk. Delnas Facebook kontā ->

Delna drīzumā publicēs vadlīnijas pašvaldību pārstāvjiem ar risinājumiem un labo praksi, kas var veicināt efektīvāku, atklātu un godīgu sadarbību ar privāto sektoru, kā arī iedzīvotājiem, publicēsim. Indeksu un vadlīnijas 2022. gada pavasarī Delna izsūtīs pa pastu visām pašvaldībām.

Pasākums ir organizēts Delnas projekta “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem” ietvaros, kas saņem dotācijas 49 000 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību atklātību Latvijā un Norvēģijā.