Jaunumi

Publicējam Pašvaldību atklātības indeksu

Publicējam Pašvaldību atklātības indeksu

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un Transparency International Norvēģijas nodaļa ir veikusi pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” (turpmāk – PAI), kura mērķis ir novērtēt 41 Latvijas pašvaldības un 10 Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni,...

VIDEO: Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija

VIDEO: Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija

Aicinām 2021. gada 30. novembrī plkst. 15.00–16.30 piedalīties “Sabiedrības par atklātību – Delna” organizētajā tiešsaistes pasākumā “Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija”, kurā iepazīstināsim ar Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļas un “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna, TI Latvijas nodaļa) Pašvaldību atklātības indeksa rezultātiem.

Delna prezentē Pašvaldību atklātības indeksu un aicina pašvaldības būt atklātākām

Delna prezentē Pašvaldību atklātības indeksu un aicina pašvaldības būt atklātākām

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir publicējusi “Pašvaldību atklātības indeksu”, kas novērtē Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses.

LAMPĀ runājām, vai mana pašvaldība ir atklāta

LAMPĀ runājām, vai mana pašvaldība ir atklāta

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada 21. augustā, sarunu festivālā LAMPA organizēja sarunu “Vai mana pašvaldība ir atklāta?” ar mērķi noskaidrot, cik atklātas ir pašvaldības Latvijā un kādas ir iedzīvotāju atklātības prasības un vēlamā komunikācija ar pašvaldību. Diskusijas laikā runāto apkopojām un turpmāk ņēmām vērā, veicot pētījumu “Pašvaldību atklātības indekss”,