VIDEO: Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija

2021. gada 30. novembrī plkst. 15.00–16.30 notika “Sabiedrības par atklātību – Delna” tiešsaistes pasākums “Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija”, kurā iepazīstinājām ar Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļas un “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna, TI Latvijas nodaļa) Pašvaldību atklātības indeksa rezultātiem.

Pašvaldību atklātības indeksa mērķis ir novērtēt Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni. TI Norvēģijas nodaļa novērtēja 10 pašvaldību, Latvijas nodaļa (Delna) – 41 pašvaldības mājaslapas, lai noteiktu pašvaldību informācijas atklātības apjomu tādās jomās, kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses.

Pasākumā iepazīstinājām ar indeksa rezultātiem un prezentējām pētījumu.

Aicinājām piedalīties projekta sadarbības partnerus no Latvijas un Norvēģijas, pašvaldību pārstāvjus, kā arī iedzīvotājus un uzņēmumu pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar pašvaldību atklātības indeksa rādītājiem.

Pasākuma programma pieejama šeit.