Pašvaldību atklātība

Globālā Covid–19 pandēmija skar visu līmeņu valdības, pašvaldības un arī uzņēmējdarbības sektoru. Pašvaldību atklātība, īpaši sadarbībā ar privāto sektoru un iedzīvotājiem, ir un būs ļoti svarīga, lai veiksmīgi pārdzīvotu pandēmiju un vēl svarīgāk – atveseļotos. Tādēļ šī ir iespēja pašvaldībām jau tagad veidot daudz atklātāku vidi sadarbībai ar uzņēmējiem, balstoties uz godprātīgas pašvaldības darbības un uzņēmējdarbības praksi. 

Daudzviet pasaulē un arī Latvijā pašvaldības ir pierādījušas, ka tās ir vietas, kur notiek inovācijas, veiksmīgi tiek ieviesti jauninājumi arī tādās jomās, kā atklātība un laba pārvaldība. Taču problēma pastāv – atklātības un godīgas konkurences trūkums ir nozīmīga problēma pašvaldību līmenī. Piemēram, pašvaldību būvniecības iepirkumos pastāv korupcija un ēnu ekonomika. 

Pašvaldību rīcībā ir ievērojami budžeta līdzekļi, no kuriem nozīmīga daļa tiek tērēta publiskajos iepirkumos. Un publiskie iepirkumi vietējās pašvaldībās ir joma, kurā saduras privātā un publiskā sektora intereses. Latvijā publiskie iepirkumi veido vairāk nekā 13 % (apm. 5,3 miljardi eiro 2018. gadā) no IKP, Norvēģijā – aptuveni 16 % no IKP, salīdzinājumā – OECD vidējais rādītājs ir 12 % no IKP. Norvēģijā vietējo pašvaldību iepirkumi veido aptuveni NOK 193 miljardus (20,2 miljardus eiro) gadā. 

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) 2019. gada ziņojumu, lielākais kriminālvajāšanai nosūtīto lietu skaits bija saistīts ar pašvaldībām, to iestādēm un uzņēmumiem. “Sabiedrības par atklātību – Delna” 2017. gada pētījumā par būvniecības sektoru un pašvaldībām, uzņēmēji identificēja galvenos jautājumus, kas pašvaldību iepirkumos noved pie korupcijas un nodokļu nemaksāšanas, tie ietvēra iepirkumu personāla kompetences trūkumu, nesaprātīgas kvalifikācijas prasības un kļūdas tehniskajās specifikācijās, piedāvājumus parasti vērtēja, balstoties tikai uz cenu. Šie rezultāti parādīja vēl vienu problēmas daļu – zināšanu un resursu trūkumu pašvaldībās, lai īstenotu labu pārvaldību, atklātību un godīgu konkurenci. 

Lai veicinātu uzņēmēju izpratni par godprātīgas uzņēmējdarbības un atklātības principiem, “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna, Transparency International Latvia) 2018. gadā uzsāka ilgtermiņa iniciatīvu Alianse pret korupciju Latvijā. Šīs iniciatīvas ietvaros Delna 2020. gadā uzsāka iniciatīvu “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem”. Tās mērķis ir stiprināt godprātību un atklātību, pašvaldībām sadarbojoties ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem Latvijā un Norvēģijā. 

Iniciatīvu “Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem” īsteno biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International nodaļa Latvijā, sadarbībā ar Transparency International Norvēģijas nodaļu. Abās TI nodaļās iniciatīva sniegs iespēju radīt platformu dialogam starp Norvēģijas un Latvijas uzņēmējiem, pašvaldībām, lēmumu pieņēmējiem par veidiem, kā uzlabot un veicināt godprātīgu uzņēmējdarbību un pašvaldību atklātību. 

Iniciatīvas ietvaros veicināsim to, lai samazinātos korupcijas un krāpšanas riski pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmumiem: 

  • veicinot atklātību pašvaldību darbā, izstrādāsim pašvaldību atklātības indeksu, ko publicēsim 2021. gada rudenī; 
  • stiprinot godprātīgu pašvaldību darbu, izstrādāsim vadlīnijas pašvaldību pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem ar risinājumiem un labo praksi, kas var veicināt efektīvāku, atklātu un godīgu sadarbību ar privāto sektoru, kā arī iedzīvotājiem, publicēsim 2022. gada sākumā; 
  • rosināsim regulējuma izmaiņas un/ vai instrumentus, kā palielināt valdības atbalstu pašvaldību atklātībai, godprātīgas uzņēmējdarbības standartu palielināšanai privātajā sektorā, 2022. gada sākumā. 

Visi iniciatīvas materiāli ir pieejami tiešsaistē šajā mājaslapā, drukātie materiāli tiek izplatīti bez maksas.